Ing. Radovan Špaňhel
Zelinova 5588
760 05 Zlín
IČO: 44957041
DIČ: CZ 7104044596

tel:  +420 776 256 397
e-mail: spanhel@ohybplastu.cz

Odlévání plastů

Neúnosně vysoké náklady na pořízení vstřikovacích forem, při potřebě výrobků v řádech desítek, stovek až tisíců kusů, bývají často příčinou odložení nebo ukončení realizace mnoha zajímavých projektů,či přijímání omezujících kompromisů.

Námi nabízená výroba odlévaných plastových dílů  poskytuje alternativu k technologii vstřikování, kdy při nízkých vstupních nákladech můžeme nabídnout adekvátní výrobky pro prototypové, ověřovací či malé série (řádově desítky až tisíce kusů)

Používáme technologie volného (gravitačního) lití, odstředivého a vakuového odlévání.

Používané materiály umožňují do značné míry nahradit vstřikované termoplasty a dosáhnout požadovaných mechanických i estetických vlastností.

Jako podklad pro výrobu může sloužit fyzický model výrobku, 2D data ve formátech .dwg, .dxf nebo 3D data .igs, .stp, .sat, ...

Ukázky některých realizovaných projektů: